Tarihi Yapı ve Eski Eserlerin Rölövesi

Rölöve tarihi yapıların durumunun tespit edilmesi için yapılan ölçümlere verilen isimdir. Doğru projelendirmek için, rölöve ölçümlerinin çok hassas ve doğru bir şekilde alınması önemlidir. Rölöve ölçümleri şerit metre, elektronik mesafe ölçer, lazer metre, Total Station veya 3 boyutlu tarama sistemi olan Laser Scanner (Faro) ile yapılabilir. Tarama yöntemi sonucunda oluşan görseller “orthophoto” olarak adlandırılır. Orthophoto oluşturulmasında birçok yöntem kullanılır ve oluşan görsel üzerinde milimetrik hassasiyette çizimler yapmak mümkündür. Böylece binanın mevcut durumunun çizilmesi hızlı bir şekilde yapılabilir.

PROJE

Restorasyon Projesi tarihi yapıların taşıyıcı sistemi korunmuş veya az hasar görmüş durumdaki yapıların koruyarak onarılması için mevcut hal projesinin çizilmesidir. Rölöve projesi restorasyon aşamalarından sadece biridir. Hazırlanan proje günümüz kullanım koşullarını da göz önünde bulundurmalıdır. Yapının özel fonksiyonlarına ve yapısal özelliklerine zarar vermeden güncel eklemeler yapılabilir. Restorasyon projesi yapının gelecekte nasıl kullanılacağını belirler ve bu doğrultuda projelendirilir. Uygulama, onaylı restorasyon projesine uygun olarak yapılmalıdır. Tarihi yapılar deprem şartnamesinde istisna olarak kabul edilir ve tüm şartname kurallarını tam olarak karşılamaları beklenmez. Ancak, temel kurallar her zaman uygulanmalıdır.

Rekonstrüksiyon Projesi:

Eğer tarihi eser yapının taşıyıcı sistemi, çatısı, kapıları, pencereleri ve diğer her yapı elemanı korunamayacak derecede hasar görmüş ve tehlike oluşturuyorsa veya yapı sadece kalıntı halinde ise bu durumda onarım şekli REKONSTRÜKSİYON olarak adlandırılır. Rekonstrüksiyon sırasında kullanılacak malzemeler, uzman mimarın hazırladığı projeye uygun olarak yapının özgün malzemelerinden oluşmalıdır. Proje kapsamında mevcut kalıntılar tamamen kullanılabilecek parçalar numaralandırılarak kaldırılır ve yapı projenin gereksinimlerine uygun olarak özgün malzemelerle tamamen yeniden inşa edilir.

Yersel Fotogrametri

Yersel Fotogrametri Yöntemi tarihi eserlerin 3B modelinin oluşturulması ve rölöve projelerinin tasarımında kullanılan güvenilir bir teknolojidir. Bu teknik fotoğraflar yardımıyla üç boyutlu modeller oluşturmanın yanı sıra nesnenin geometrik bilgisi, konumu, boyutu ve şekli hakkında da bilgi verir. Yersel Fotogrametri Yöntemi, fotogrametri tekniği olarak 1858 yılında Alman bilim adamı Meydenbauer tarafından başlatılmış ve bugün kültür yapıtlarının belgelendirme çalışmalarında kullanılır. Yersel Fotogrametri yöntemi için üç boyutlu bir noktanın belirlenmesi için iki fotoğraftan nesneye olan ışının kesişmesi ya da bu noktanın bulunduğu ışın ve yüzey gereklidir.

Lazer Teknolojisi

Lazer teknolojisi çok geniş bir alanda kullanılmaktadır. Jeodezik ve inşaat mühendisliği, elektronik uzunluk ölçümleri, tünel inşaatı, madenler, ulaşım ve altyapı çalışmaları gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır. Ayrıca objelerin veya alanların deformasyonlarının belirlenmesi, mimarlık ve tarihi ve kültürel mirasların üç boyutlu belgelenmesi gibi çalışmalarda da kullanılır. Bu belgelenme çalışmaları tarihi ve kültürel mirasların korunması, bakımı ve gelecek nesillere ulaşması amaçlanır.

Geoslam Lazer Tarayıcı

Geoslam lazer tarayıcı, jalonda , araç üzerinde veya elde kullanılarak birçok farklı alanda çalışma imkanı sunmaktadır. Bu alanlar arasında yer altı madenlerin haritalanması, bina iç mekanın modellenmesi ve haritalanması, tarihi binaların rölöve çalışmaları, sokak/meydan/parkların haritalanması, maden/taş/çöp yığınlarının gözlenmesi ve hacim hesapları, havadan yapılan İHA ve fotogrametri çalışmalarının yerden bütünleme gibi çalışmalar yer alır. Geoslam , ortalama 30 metre iç mekanlarda ve 15 metre dış mekanlarda tarama menzili sunar ve çalışmaları saniyede 43.000 tarama noktası ve +-0,1% hassasiyetle yapabilme imkanı sunar.