Rölöve Türleri (Daire, Kafe, Kurumsal Mağaza, Otel ve Restoran rölövesi)

Daire Rölövesi Daire içi rölövesi bir dairenin iç yüzeyini veya içindeki mülkleri incelemek amacıyla yapılan ölçü alma ve projelendirme eylemini ifade eder. Rölöve alımı genellikle bir ev veya ticari bina gibi bir yapının satılması veya kiralanması sürecinde yapılan bir araştırma eylemidir. Rölöve, bir dairenin iç yapısını, ekipmanlarını, pencerelerin veya balkonların manzarasını, güncel durumunu ve diğer özelliklerini değerlendirmek için yapılır. Ayrıca …

View Post

Rölöve Türleri (Hastane, Okul, Eczane ve Dershane Rölövesi)

Hastane Rölövesi Hastane rölövesi bir hastanenin gelecekteki finansal, operasyonel ve yatırım ihtiyaçlarının planlamasıdır.  Bu rölöve bir hastanenin hizmetlerinin genişletilmesi, yeni teknolojilerin kullanımı, personel ihtiyacı ve yatırım projeleri gibi konuları içerebilir. Ayrıca rölöve, hastane hizmetlerinin kalitesini, verimliliğini ve maliyetlerini optimize etmeyi amaçlar. Bu rölöve genellikle birkaç yıllık bir dönemi kapsar ve periyodik olarak güncellenir. Hastane rölövesinde en önemli unsurlar şunlar olabilir: …

View Post

Tarihi Yapı ve Eski Eserlerin Rölövesi

Rölöve tarihi yapıların durumunun tespit edilmesi için yapılan ölçümlere verilen isimdir. Doğru projelendirmek için, rölöve ölçümlerinin çok hassas ve doğru bir şekilde alınması önemlidir. Rölöve ölçümleri şerit metre, elektronik mesafe ölçer, lazer metre, Total Station veya 3 boyutlu tarama sistemi olan Laser Scanner (Faro) ile yapılabilir. Tarama yöntemi sonucunda oluşan görseller “orthophoto” olarak adlandırılır. Orthophoto oluşturulmasında birçok yöntem kullanılır ve …

View Post

Restorasyon Uygulamaları

Restorasyon uygulamaları eski ve hasarlı yapıların veya eserlerin onarımı, yenilenmesi veya geri dönüştürülmesi sürecidir. Bu uygulamalar genellikle arkeolojik kazılar, mimari restorasyon, sanat eserleri restorasyonu veya doğal alanların korunması gibi farklı alanlarda kullanılır. Örneğin mimari restorasyon, eski binaların yapısal ve estetik özelliklerini koruyarak güncel ihtiyaçlara uygun hale getirmek için yapılır. Sanat eserleri restorasyonu ise eserlerin orijinal haline geri dönüştürülmesi için yapılan …

View Post

Restorasyon

Restorasyon Nedir?  Restorasyon bir yapının anıtın veya eserin eski haline döndürülmesi veya restore edilmesi olarak tanımlanabilir. Bu işlem yapının fiziksel ve estetik özelliklerini geri yüklemek onarım yapmak veya yenilemek amacıyla yapılır. Restorasyon işlemi yapının kullanılabilirliğini ve ömrünü uzatmak, kültürel değerini koruma veya arttırmak için yapılabilir. Restorasyon yapının kullanım amacının geri kazanılması özelliklerinin korunması kullanılabilirliğinin arttırılması estetik ve sanatsal değerlerinin korunması …

View Post

Restitüsyon

RESTİTÜSYON NEDİR ? Restitüsyon, bir binanın veya mekanın eski haline geri döndürülmesi olarak tanımlanabilir. Bu bir yapının tarihi değerlerini koruma, restore edilmesi veya yenilenmesi için yapılan bir işlem olarak düşünülebilir. Mimari açıdan bakıldığında restitüsyon, bir yapının eski görünümünü, malzemelerini, yapı tekniğini ve özelliklerini geri getirmek için yapılan bir işlem olabilir. Bu işlem yapının tarihi değerlerini koruma amaçlı yapılabilir veya yeni …

View Post

Kurumsal Market Rölövesi

Kurumsal marketler insan sosyal hayatının en önemli etkenlerinden biridir. Tüketim potansiyelinin yüksek olduğu büyük şehirlerde rekabet ortamı ürün kalitesi ile birlikte dizaynı ve tasarımı da etkilidir. Kurumsal market firmaları ve yerel market zincirleri kiralamak istedikleri dükkanlar için rölöve hizmeti ile fizibilite çalışması yapmaktadır. Çünkü rölöve ile ürün dizilimi, koridorlar, kasaların konumu, soğuk zincir ürünlerinin ve nice önemli ürün paletlerine erişiminin …

View Post

Kroki Çizimi

  Kroki, yazılım mühendisliği veya bina inşaatı gibi alanlarda kullanılan bir terimdir. Bu terim, bir yapının ya da süreçlerin, düzenli bir şekilde ve ölçeğinde, bir düzlem üzerine çizilmiş görüntüsüne verilen addır. Kroki, görsel bir araç olarak kullanılır ve bir sürecin ya da yapının nasıl çalıştığını, nasıl düzenlendiğini ve veri akışının nasıl gerçekleştiğini gösterir. Bu, süreci veya yapıyı daha iyi anlamaya, …

View Post

İş Yeri Kat Planı

Mimaride işyeri plan projesi bir işletmenin fiziksel mekanlarının planlaması, tasarımı ve uygulanması için hazırlanan bir projedir. Bu proje, işletmenin amaçlarına, operasyonlarına, personel ve müşterilerin ihtiyaçlarına göre tasarlandığından, iş yerinin verimliliğini, konforunu ve estetiğini artırmayı amaçlar. İş yeri mimarisi projesi, binanın yapısı, tasarımı, iç mekan düzenlemesi, aydınlatma ve havalandırma sistemleri, mobilyalar ve aksesuarlar gibi öğeleri içerebilir. İşyeri mimari projesi çizerken, şu …

View Post

Çalışma Ruhsatı Rölövesi

ÇALIŞMA RUHSATI RÖLÖVESİ NASIL ÇİZİLİR ?   Çalışma ruhsatı rölöve çizimi restorasyon çalışmalarının sıklıkla yapılmasına neden olan firmaların değişen ihtiyaçları sebebiyle önem kazanmaktadır. Yapıların yeniden inşa edilmesi ve farklı kullanım amaçları için tekrar düzenlenmesi sonucu faydalı sonuçlar doğurmaktadır. Profesyonel destek almak isteyen kişiler mimarlık ofisimizden yardım alabilir. Kentsel dönüşüm projeleri ve restorasyon alanında birçok farklı proje olan firmamız uzman ekibiyle …

View Post